Search Here

A zöld Magyarország programja

Home / A zöld Magyarország programja

A zöld Magyarország programja A zöld Magyarország programja A zöld Magyarország programja
A zöld Magyarország programja

A zöld Magyarország programja

Spread the love

1. Fenntartható energetika

Magyarország energiabiztonságát a 21. században alacsony kibocsátású, nem szennyező, megújuló energiaforrásokkal és energiahatékonysági beruházásokkal lehet biztosítani. Felmondjuk Paks 2 szerződését, a felszabaduló pénzt megújuló energia támogatására és épületfelújítási programokba forgatjuk! Tíz év alatt a rossz állapotú magyar épületállomány legalább felét leszigeteljük, jórészt uniós forrásokból. Megnyitjuk az utat a jelenleg betiltott szélenergia előtt Magyarországon. Intelligens energiahálózatokat fejlesztünk, okosmérőket szerelünk fel. A helyi megújuló energiatermelés ösztönzésével teszünk azért, hogy Magyarország decentralizáltabb energiatermelési modell felé mozduljon el, ezáltal csökkentve a környezet terhelését és az ország energiafüggőségét.

2. Eltökélt klímapolitika

Az elmúlt bő évtizedben semmilyen jel nem mutatott arra, hogy az Orbán-kormány megértette volna az éghajlati és ökológiai válság súlyát és a zöld célkitűzéseket valóban komolyan venné. 2022-től az új kormány számára kiemelt terület lesz a klímavédelem, valamint a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság. A kormányzás minden területét át kell, hogy hassa a fenntarthatóság melletti elköteleződés. Hazánk különösen kitett az éghajlatváltozás hatásainak, ezért nagyon fontos számunkra, hogy kezdeményezően lépjünk fel! Felülvizsgáljuk a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, megnöveljük az ország kibocsátáscsökkentési céljait, támogatjuk az Európai Unió Zöld Megállapodás programjának részeként az EU megemelt klímacéljait és az ennek elérését célzó új jogszabályokat. A klímaváltozás elleni küzdelem jelentős részben a nemzetközi porondon játszódik, ezért Magyarországnak diplomáciai szerepe is van: az EU-n belül és az EU-val együtt is küzdenie kell a klímaválság ellen, a közösség szolidáris tagjaként.

3. Élhető környezet, tiszta levegő, zöld városok

Az életminőségünket és egészségünket leginkább befolyásoló tényezők egyike a minket körülvevő környezet minősége. Kiemelten támogatjuk az emberek egészségét és a fenntarthatóságot egyszerre segítő intézkedéseket, így a tiszta levegő érdekében tett lépéseket. A légszennyezettség jelentős részben energiaszegénységi probléma is, ezért az energiahatékonysági programoknak a legkisebb, hátrányos helyzetű településekre is el kell érniük. Épület- és fűtéskorszerűsítéssel, valamint a fenntartható közlekedési megoldások támogatásával javítjuk az évi több mint tízezer ember halálához vezető rossz levegőminőséget.

Tízből hét magyar városokban él, kulcsfontosságú tehát, hogy javítsuk az életminőségüket a városokban. Megóvjuk és növeljük a városi zöldterületeket, a meglevőket fenntartható módon kezeljük és javítjuk az elérhetőségüket, hogy minden városlakó 20 perc sétatávolságon belül találjon pihenésre alkalmas zöldterületet. Ez a kulcsa a városok klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának is.

Biztosítjuk az egészséges ivóvizet minden magyar polgárnak és megóvjuk ivóvízbázisainkat. Felszámoljuk a környezetet és egészségünket egyaránt fenyegető illegális veszélyes hulladéklerakókat, visszaszorítjuk a veszélyes és káros vegyi anyagok használatát, köztük számos, sokszor az EU által is tiltott növényvédőszereket. Kitartunk Magyarország GMO-mentessége mellett. Támogatjuk a helyi közösségi kezdeményezéseket az energetika, a környezet- és örökségvédelem vagy a közösségi kertek területén.

4. Virágzó természet, éltető vizeink

Egyik legértékesebb tőkénk az ország természeti kincsei! A klímaváltozással párhuzamosan elkerülhetetlen a gazdálkodási gyakorlat radikális átalakítása a víz- és erdőgazdálkodás területén is és más értékes élőhelyeink megóvása. A vízelvezetés helyett a vízvisszatartásra, a beérkező víz tájban tartására és hasznosítására összpontosítunk. Megvédjük csodálatos tavainkat az azokat tönkretevő beruházásoktól, leállítjuk a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó vagy például a tatai Öreg-tó partján zajló megalomán és környezetpusztító beruházásokat. Folytatjuk folyóink megtisztítását a hulladékoktól, az általuk hozott vízmennyiséget tájrehabilitációs és fenntartható gazdálkodási programokban hasznosítjuk.

Civil kezdeményezésekkel együttműködve folytatjuk az ország erdősítését, a faültetést. A meglévő erdőkben a fenntartható gazdálkodási folyamatokat szorgalmazzuk és stratégiát készítünk az erdők klímaváltozásra való felkészítésére. Az állami tulajdonú erdőkben fokozatosan áttérünk a folyamatos erdőborítást biztosító kezelési módokra. Kiterjesztjük a gazdálkodás által nem érintett erdőrezervátumok területét.

5. Környezetbarát mezőgazdaság

Kibocsátáscsökkentési céljaink teljesítése, a környezet vegyi anyagokkal való terhelésének csökkentése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás is csak a mezőgazdasági termelés jelentős átalakításával lehetséges. Olyan ökológiai gazdálkodási rendszer alkalmazását támogatjuk, amely egészséges, biztonságos, minőségi élelmiszereket ad, kevesebb fosszilis energiát (üzemanyagot, vegyszereket) használ, így kevésbé terheli a környezetet, valamint termékei kedvezőbb környezeti és táplálkozási, népegészségügyi hatásai következtében kisebb társadalmi – környezeti, egészségbiztosítási – költségekkel járnak. Mindezek érdekében jelentősen növeljük az ökológiai gazdálkodásba vont területeket az országban. A tönkretett kishantosi ökológiai gazdasághoz hasonló tudásközpontokat hozunk létre és információs kampányt kezdünk az ökológiai gazdálkodás ösztönzésére. Új Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programot indítunk. Erősítjük az élelmiszer-biztonsági ellenőrzéseket, hogy csak egészséges, biztonságos termékek kerülhessenek a fogyasztók asztalára.

6. Fenntartható közlekedés

A közlekedés mindennapjaink elkerülhetetlen része, de egyben az egyik legnagyobb szennyezőanyag-kibocsátó is. Fejlesztjük a távolsági és a településeken belüli közösségi közlekedést, javítjuk a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeit. Ösztönözzük a forgalomcsillapítási intézkedéseket településeinken a levegőszennyezés csökkentése érdekében. Az áruszállításban az alacsony kibocsátású alternatívákat helyezzük előtérbe a közúti megoldásokkal szemben, de a szállítási igényeket csökkentő intézkedéseket (helyi termékek támogatása) is teszünk. Támogatjuk az alternatív hajtású járművekre való átállást a közösségi közlekedésben és a magántulajdonú eszközöknél is.

7. Körforgásos gazdaság

A hulladék nem szemét, hanem erőforrás! Az adó és termékdíj rendszer átalakításával a hulladékmegelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Véget kell vetni az erőforráspazarló, egyszer használatos kultúra korszakának. Támogatjuk a többször használható termékek, csomagolások elterjedését, az újrafelhasználást, többek között a gyártói felelősség kiterjesztésével, az Európai Unió körforgásos gazdaság csomagjának megfelelő átültetésével. Fellépünk a termékek idő előtti szándékos elavulásának gyakorlatával szemben, támogatjuk javíthatóságukat és javításukat. Az uniós elvárásoknak megfelelően bevezetjük a bio- és a textilhulladékok szelektív gyűjtését és komposztálását, illetve újrahasznosítását.

8. Erős zöld intézmények

A környezetvédelmi szabályok csak annyit érnek, amennyit betartatunk belőlük. Erős intézmények nélkül csak papíron védjük a környezetet! Az ökológiai- és klímaválság egyértelművé tette, hogy a lehető legmagasabb szinten kell a kormányban képviseltetni a zöld szakpolitikai célokat és érdekeket. A környezet- és természetvédelmi intézményrendszert az alapjaitól újra kell építeni és meg kell erősíteni,  ez mindannyiunk közös érdeke egy élhető jövő érdekében. Megerősítjük a zöld hatóság szervezetrendszerét, forrásokat biztosítunk és bővítjük kapacitásaikat, hogy hatékonyan tudjanak fellépni a szennyezőkkel szemben. Természeti örökségünk sikeres védelme érdekében bővítjük nemzeti parkjaink állományát is. Érvényt szerzünk az uniós Natura 2000 hálózat védelmi céljainak. A vízügyi és erdészeti intézményrendszer célkitűzéseit hozzáigazítjuk az ökológiai és klímaválság jelentette elvárásokhoz.

Nem hárulhat a fenntarthatósági fordulat terhe a rosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportokra. A hatóságok hatékony fellépésével és a környezeti felelősségre vonatkozó szabályok szigorításával érvényesítjük a „szennyező fizet” elvet is, mert megengedhetetlen, hogy egy-egy gazdasági szereplő profitjának környezetkárosító következményeit az emberek és más vállalkozások adóiból fizessük meg.

9. Fenntarthatóságra nevelés és környezettudatosság

Magyarország zöld fordulata csak a polgárokkal egyetértésben, az ő részvételükkel lehetséges. Átfogó szemléletformáló és életmód kampányokat indítunk ezért, hogy megmutassuk és megértessük az éghajlati és ökológiai válságot a társadalommal, egyben felhívjuk a polgárok figyelmét a személyes döntéseikben rejlő erőre is. Segítünk és információkat nyújtunk a környezetileg hasznos és az életminőséget javító fogyasztói és állampolgári döntések meghozatalához. Erősítjük a fenntarthatóságra nevelést az oktatás minden területén az óvodáktól a felsőoktatásig, a zöld fordulat sikeres végrehajtásához szükséges tudást és kompetenciákat oktató programok indítását ösztönözzük a szakképzésben és a felsőoktatásban. A civilek kiemelkedő szerepet játszanak a szemléletformálásban, ezért szoros együttműködést kínálunk nekik.

Leave A Comment