Search Here

A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE

Home / A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE

A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE
A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE

A DEMOKRÁCIA ÉS AZ AUTONÓMIÁK MEGERŐSÍTÉSE

Spread the love

„A demokráciának, a nép uralmának előfeltétele az, hogy az alávetettek megszabaduljanak a felettük kialakult hatalmi és uralmi szerkezetek társadalmi… lélektani nyomása alól. Meg kell tapasztalniok, hogy az úr és szolga viszonya nem szükségszerű és nem megdönthetetlen.” (Bibó István)

 

Az Orbán-rendszer az egyik legnagyobb pusztítást a jogállam és az ettől elválaszthatatlan társadalmi autonómiák világában vitte véghez. A kizárólagos hatalomgyakorlás útját állni hivatott független intézmények meggyengítése, ezekből a demokrácia iránt elkötelezett személyiségek eltávolítása az első pillanatban megkezdődött, és mára csak mutatóban maradtak a jogállam hívei a magyar állam igazgatásában. A jogállami védettségek hiánya miatt lehet elrabolni komplett gazdasági ágakat, einstandolni cégeket, törvényesíteni a rendszerhű figurák országos és helyi szintű lopásait, vagy éppen az állami vagyon példátlan kiszervezését.

 

Számos területen a Fidesz saját politikai logikájának kizárólagos érvényesítésére tesz újabb és újabb kísérletet, így a tudományban, a kultúrában, a vallási életben, a sportban, a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásban. Súlyos sérelmek érték az elmúlt évtizedben az önkormányzatiságot is, amelyek jóval a 2019 utáni nyílt gazdasági polgárháború előtti időre nyúlnak vissza. A kormány már 2010 után elkezdte az önkormányzatok jogköreinek szisztematikus felszámolását a feladat- és tulajdonelvonással és a párhuzamos kormányzati igazgatási rendszer kiépítésével, amely azonban nem az állampolgárok érdekeit, hanem a politikai irányítás közvetlenségét szolgálja. Különösen súlyos következményekkel jártak a szabad sajtó elleni támadások, kezdve a közszolgálatiság teljes felszámolásával az állami rádióban és televízióban és a független hírügynökségek ellehetetlenítésével, folytatva a teljesen egyoldalú médiahatóság létrehozásával. Ez a szerv szó nélkül tűrte a kormányt kiszolgáló „üzleti” körök behatolását független lapok, portálok tulajdonosi struktúrájába, azzal a céllal, hogy az adott médiumot átállítsák vagy felszámolják.

 

Helyreállítjuk a kormányzás demokratikus és jogállami jellegét. A részvételi demokrácia új eszközeit honosítjuk meg. A kormányzati munkában kiemelkedő szerepet biztosítunk az átláthatóságnak és a társadalmi párbeszédnek. Tiszteletben tartjuk a szakmai és területi autonómiákat. Megszüntetjük az egyénre szabott jogalkotást: kiszámítható és stabil, normatív jogszabályi környezetet teremtünk. Olyan intézményépítésbe kezdünk, amely okos szabályozással és elkötelezettséggel kellő ethoszt teremt ahhoz, hogy ne fordulhasson elő még egyszer a jogállamiság lebontása.

 

Tégláról téglára lebontjuk a jelenlegi kormánypártok által folyamatosan épített antidemokratikus mélyállamot. Visszaszerezzük a választók bizalmából hatalmat gyakorló kormányzat mozgásterét a nemzeti vagyon és a közpénzek, valamint a közpolitika alkotása és végrehajtása felett. Nem fogadjuk el legitimnek a következő választáson indokolatlanul túlnyúlva adott koncessziókat, közbeszerzéseket, vagyonkimentéseket: a választóktól származó demokratikus legitimáció teljes súlyával vetünk be minden szükséges jogi eszközt a népnek felelős kormányzás lehetőségének helyreállítása érdekében.

 

Az új kormány legfontosabb feladata, hogy ismét jogállamot teremtsen Magyarországon, és megerősítse az autonómiákat az országban. Az élet minden területét kedvezően érinti majd, ha a hatóságok végre ismét politikai hovatartozásra való tekintet nélkül üldözni fogják a bűnt, miközben a médiában érvényre jutnak a tisztességes versenyt szolgáló jogi és piacszabályozási feltételek, egyúttal a közhivatalok a klientúra helyett az állampolgárok szolgálatát állítják tevékenységük középpontjába. Teret fogunk adni az önkormányzatoknak, hogy az emberekhez legközelebbi fórumon születhessenek a hétköznapi életet leginkább érintő döntések. Biztosítjuk, hogy ezek végrehajtására pénz és jogkör egyaránt rendelkezésre álljon. A civil szervezetek, érdekképviseletek az új kormánynak nem ellenfelei, hanem partnerei lesznek akkor is, amikor éppen vitatkozunk. Fontos számunkra az egyházakkal és a határon túli magyar szervezetekkel való jó kapcsolat is, de nem azon az alapon, mint most, hogy a kormány politikai céllal lényegében saját magához láncolja ezeket a szervezeteket, amelyek aztán foglyul ejtik az egész közösséget. Mi a társadalom valódi, saját hangjának fogunk teret nyitni. Abban hiszünk, hogy a kormány nem tudhatja jobban, mit akar a társadalom, a jó döntéseknek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy meghallgassuk és meghalljuk az emberek és szervezeteik hangját.

Leave A Comment